ΚΑΤΑ ΙΩΝΝΗΝ: Gospel of John in Koine

Dublin Core

Title

ΚΑΤΑ ΙΩΝΝΗΝ: Gospel of John in Koine

Subject

Bible. New Testament. Greek.
Greek language, Hellenistic (300 B.C.-600 A.D.)
Koinē (Greek language)
Religious literature, Greek (Hellenistic)

Description

This artifact is an audio recording of Christopher Proctor demonstrating the sound of the Greek language as it was used during the Hellenistic Period. This late form of Ancient Greek is known as Koine, or, Common Greek, and was the language in which the Christian New Testament was written in the first-century CE. The demonstration includes the first five lines of the first chapter of the Gospel of John. While studying in Greece in 2007, one of the main lessons learned was that translation often betray original meaning, and only when works are read in their original languages can a truer understanding develop. In this case, the first five lines of John could actually contradict the Christian belief in the Trinity.

Creator

Proctor, Christopher

Date

16-April-2017

Rights

Noncommercial Reuse: The author of this work gives permission for this digital image to be reused
without modification for research and educative endeavors. Please cite the digital resource according to the convention provided by Omeka.

Format

audio/mp3
356 KB
00:35 min
80,000 (Total Bit Rate)

Language

Koinē (Greek language)

Type

Sound

Identifier

CG0044

Sound Item Type Metadata

Transcription

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων: καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Duration

00:35

Bit Rate/Frequency

80,000

Social Bookmarking